Bakgrund och syfte: Frivilligcentrum

Frivilligcentrum bedrevs från början som ett samarbetsprojekt och  startade 1994. De inblandade var kommunens socialförvaltning och följande frivilligorganisationer:
Sveriges pensionärsförbund, Röda korset, Synskadades förening, DHR och Aktiva seniorer.
Verksamheten fick beviljat ett ekonomiskt anslag ifrån Civildepartementet. Genom detta anslag och med medel ifrån socialnämnden finansierades det första året.
Mycket av de nya impulserna och tankarna hade i initialläget hämtats ifrån Kanada, Norge och Danmark.

1994 anställdes en samordnare för projektet som fick rollen att vara ”spindeln i nätet”.

Frivilligcentrums huvudsyfte var att bryta isolering och att lindra ensamhet genom att erbjuda gemenskap. Verksamhetens inriktning blev att förmedla
kontakter mellan äldre personer som ville ha   kontakt och de som ville göra en insats. Att utföra ledsagning, t ex till läkare, affärer, kyrka etc.
Att kunna ge enklare råd och information om saker som äldre undrade över.

Nu är syftet att även förmedla olika typer av kontakter  så som läxhjälp, hjälp i förskolan, dagverksamhet mm. Läs mera
här

Nya idéer är välkomna!

Som volontär hjälper du till så mycket du själv vill, t ex 1-2 tim per vecka.

 

 

Frivilligcentrum Uddevalla

Hem > Om oss

Hem

Aktuellt

Grupper

Volontäruppgifter

Caféverksamhet

Bli medlem

Vår lokal

Om oss