Volontäruppgifter som finns nu:

 
Besöka äldre i hemmet

Besöka äldre på äldreboende

Hjälpa till i dagverksamhet på äldreboende

Läxhjälp

Vara ”extramormor / morfar”.

Hjälp till synskadade

Frivilligcentrums café

Second Hand (olika typer av uppgifter finns)

Saronhuset (olika typer av uppgifter finns)

Vara igångsättare till självhjälpsgrupper

Nya förslag är välkomna!

Hör av er till samordnare Anders Jansson mail: frivilligcentrum@hotmail.se

Frivilligcentrum Uddevalla

Hem > Volontäruppgifter

Hem

Aktuellt

Grupper

Volontäruppgifter

Caféverksamhet

Bli medlem

Vår lokal

Om oss