Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 27 oktober 2023
Ikraftträdande 27 oktober 2023

Denna integritetspolicy för Frivilligcentrum Uddevalla (”vi”, ”oss”, eller ”vår”) beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använd och/eller dela (”bearbetar”) din information när du använder våra tjänster (”tjänster”), till exempel när du:
Besöker vår webbplats https://frivilligcentrum.se, eller någon av våra sidor som länkar till denna integritetspolicy.

Frågor eller funderingar? Att läsa denna integritetspolicy hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på anders.jansson@frivilligcentrum.se.

SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vår integritetspolicy, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter.

Vilken personlig information behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med oss och tjänsterna, de val du gör och produkterna och funktionerna du använder. Läs mer om personlig information som du lämnar till oss.

Behandlar vi någon känslig personlig information?

Vi behandlar inte känslig personlig information.

Får vi någon information från tredje part?

Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi din information?

Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. Läs mer om hur vi behandlar din information.

I vilka situationer och med vilka typer av parter delar vi personlig information?

Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika kategorier av tredje parter. Läs mer om när och med vem vi delar din personliga information.

Hur håller vi din information säker?

Vi har organisatoriska och tekniska processer och procedurer på plats för att skydda din personliga information. Ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information. Läs mer om hur vi håller din information säker.

Vilka är dina rättigheter?

Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information. Läs mer om dina integritetsrättigheter.

Hur utövar du dina rättigheter?

Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att besöka https://frivillicentrum.se/kontakt, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad vi gör med all information vi samlar in? Läs integritetspolicyn i sin helhet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
 3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN PERSONLIGA INFORMATION?
 4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?
 6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
 7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
 9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER
 10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
 11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 12. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

Kort sagt:

Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som du tillhandahåller.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

 • e-postadresser
 • namn
 • telefonnummer
 • postadresser

Känslig information.

Vi behandlar inte känslig information.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kort sagt:

Viss information – såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer , sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och information om systemkonfiguration.
 • Platsdata. Vi samlar in platsdata som information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt Tjänsterna. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Men om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa med lag. Vi kan även behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar din personliga information av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att begära feedback. Vi kan komma att behandla din information när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att identifiera användningstrender. Vi kan behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.
 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs. laglig grund) att göra det enligt tillämplig lag, som med din samtycke, följa lagar, förse dig med tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla din personliga information:

 • Samtycke. Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om hur du återkallar ditt samtycke.
 • Berättigade intressen. Vi kan komma att behandla din information när vi anser att det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
  • Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användare
  • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen
  • Juridiska skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller en tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter , eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
  • Vitala intressen. Vi kan behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, till exempel situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet .

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Kort sagt: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande kategorier av tredje parter.< /p>

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (”tredje part >”) som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och behöver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Vi har avtal på plats med våra tredje parter, som är utformade för att skydda din personliga information. Det betyder att de inte kan göra något med dina personuppgifter om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon annan organisation än oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter de har för vår räkning och att behålla den under den period vi anger. De kategorier av tredje parter som vi kan dela personlig information med är följande:

 • Dataanalystjänster
 • Verktyg för prestandaövervakning
 • Sociala nätverk
 • Webbplatsvärdtjänstleverantörer
 • Tjänsteleverantörer för datalagring

Vi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Företagsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, fusioner, försäljningar av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • När vi använder Google Maps Platform API. Vi kan dela din information med vissa Google Maps Platform API:er (t.ex. Google Maps API, Places API).

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy.

6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detnna integritetspolicy om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer bara att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (som skatt, redovisning eller andra juridiska krav) . Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information i mer än 6 månader.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), då vi kommer att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast komma åt tjänsterna i en säker miljö.

8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (Storbritannien) och Schweiz, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES, Storbritannien och Schweiz) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet; och (v) att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter har du också rätt att klaga till din Medlemsstatens dataskyddsmyndighet eller UK dataskyddsmyndighet.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner.

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke . Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? nedan.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka och inte heller kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på anders.jansson@frivilligcentrum.se.

9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (’DNT’) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att din integritetspreferens inte ska övervakas och samlas in data om dina surfaktiviteter online. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat ”Reviderat” datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du kontakta vår dataskyddsombud (DPO), Anders Jansson, via e-post på anders.jansson@frivilligcentrum.se, per telefon på 0522 – 318 31, eller kontakta oss via inlägg på:

Frivilligcentrum Uddevalla
ATT: Anders Jansson
Brattgatan 6
451 50 Uddevalla

12. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, besök: https://frivilligcentrum.se/kontakt .