Om oss – Frivilligcentrums bakgrund och syfte

Frivilligcentrum startades 1994 och bedrevs från början som ett samarbetsprojekt mellan kommunens socialförvaltning, Sveriges pensionärsförbund, Röda korset, Synskadades förening, DHR och Aktiva seniorer.

En samordnare anställdes som fick rollen att vara ”spindeln i nätet”.
Många av tankarna i arbetsmodellen hämtades från Kanada, Norge och Danmark.

Då och nu

Frivilligcentrums huvudsyfte var att bryta isolering och att lindra ensamhet genom att erbjuda gemenskap. Verksamhetens inriktning blev att förmedla
kontakter mellan äldre personer som ville ha kontakt och de som ville göra en insats. Att utföra ledsagning, t ex till läkare, affärer, kyrka eller kunna ge enklare råd och information om saker som äldre undrade över.

Idag är syftet att även förmedla olika typer av kontakter så som läxhjälp, hjälp i förskolan, dagverksamhet med mera.

Om du har idéer för att utveckla verksamheten ytterligare tas de varmt emot per e-post eller telefon!

Frivilligcentrums ena entré
Del av Frivilligcentrums lokaler

Hyr Frivilligcentrums lokal

Vi hyr ut vår lokal till mindre sällskap som till exempel för ett årsmöte eller ett kalas.

Fullt utrustat kök finns. Pris för föreningar är 70 kr per timme, för privatpersoner är kostnaden 90 kr per timme.

Kontakt för uthyrning

Ring eller mejla till Anders Jansson för bokning

0522-318 31

samordnare@frivilligcentrum.se