kärn

verksamhet

Frivilligcentrums huvudsyfte är att bryta isolering och att lindra ensamhet genom att erbjuda gemenskap.
Verksamhetens inriktning är att förmedla kontakter mellan personer som vill bryta ofrivillig ensamhet och de som vill göra en insats.

Kärnverksamhet

bryta
isolering

Frivilligcentrums huvudsyfte är att bryta isolering och att lindra ensamhet genom att erbjuda gemenskap.

Verksamhetens inriktning är att förmedla kontakter mellan personer som vill bryta ofrivillig ensamhet och de som vill göra en insats.

Hos Frivilligcentrum har vi ett café där vi träffas på dagtid under veckorna. Vi ser det som en mötesplats där vi kan prata om stort och smått på ett avslappnat men också respektfullt sätt.

Utöver caféverksamheten har vi även aktivitetsgrupper som använder våra lokaler till exempelvis matlagning och stick- & sygrupper.

gemenskap

ledsagning

Vi har volontärer som kan hjälpa till med exempelvis ledsagning vid besök på vårdcentral, att gå och handla eller bara en promenad.
Vad som görs och hur det genomförs är en överenskommelse mellan volontären och den behövande.

Vi har en aktivitetsgrupp för människor med stomi som träffas regelbundet i vår lokal. Här utbyts tankar och idéer om hur det är att leva med mag- och tarmsjukdom.

Det finns plats för fler grupper om önskemål finns och det kan gälla i stort sett vad som helst.

Kontakta samordnare Anders Jansson samordnare@frivilligcentrum.se för mer information

tips
& råd